Firebird Colibri

Firebird Volt är en robust och kraftfull torchtändare med modern design.
Enkel justering av lågan och fönster för bränslenivå.