En kollektion fantastiska hangjorda svenska pipmakarpipor av Lars Jönsson från Lomma Pipes. Lars anlitades för att tillverka Svenska Pipklubbens klubbpipa 2011 som blev mycket uppskattad. Han har lång erfarenhet av piptillverkning men har först nu skapat en serie med sitt eget namn.