CAO cigarr

CAO har alltid varit känt för att de flyttat utvecklingen av cigarrer framåt. Detta har gällt både cigarrernas karaktär men också framställning och förpackningar.