Cuaba är en av de yngsta serierna från Habanos. Formen är avsmalnande i bägge ändar och kallas figurado. Denna form var vanlig från slutet av 1800-talet fram till omkring 1920-talet men är mera sällsynt i dag. Den är mycket svår att rulla och det är endast de absolut mest erfarna rullarna som klarar det. Tobaken kommer från det berömda Vuelta Abajo området som anses producera den bästa tobaken på Kuba. Styrkan är medium till kraftig.


cigarrer