Sedan sjuttonhundratalet har Samuel Gawith & Co producerat tobak i det bergiga området Lake District of Cumbria i västra England. Traditionen har förts vidare i generationer av familjen Gawith och deras blandningar av piptobak är i dag vida kända och uppskattade i stort sett hela världen. Tobaken behandlas fortfarande hantverksmässigt både när det gäller blandning och skärning av råvaran och särskilt Samuel Gawiths olika blandningar med skärning i flakesnitt är mycket uppskattade av många piprökare.

Samuel Gawith PipTobak