Made in Sweden

Made in Sweden

Det är med stor stolthet Cigarrummet presenterar ett urval av unika svensktillverkade, handgjorda produkter. Handrullade cigarrer av tobak från de soliga fälten på Gotland, freehandpipor av skickliga unga pipmakare och inte minst humidorer utmejslade av ljusa skandinaviska träslag såväl som exotiska träslag från fjärran av Sveriges enda producent av handgjorda humidorer.